Ringve Museum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter og en av de gamle lystgårdene på Lade like utenfor Trondheim sentrum. Museet ønsket å utvikle figurer som kunne brukes i markedsføring av barneaktivitetene. Figurene skulle være inspirert av to skulpturer, Tutnebb og Skranglestjert som er satt sammen av musikkinstrumenter som er i museets eie.

 

tutnebbogskranglestjerthalvfigurermed tekst tutnebbogskanglestjertmedbakgrunn