Design av folie på glassvegger, samt utvikling av illustrasjoner bygget på grafisk profil, til bruk på nettsider o.l for ZERO, forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (NTNU)

serieikoner

serieikoner serieikoner serieikoner serieikoner serieikoner serieikoner serieikoner


Med utgangspunkt i eksisterende grafisk profil, ble det laget illustrasjoner av nye figurer. Folien skulle være et miljøskapende element, virke skjermende for møterom, samtidig som den skulle slippe inn lys.

Mønster utviklet fra element av grafiske profil, folien skulle være delvis dekkende for rommet bak.